ostech.co

Tài liệu ĐHĐCĐ về việc hủy niêm yết tự nguyện

PDF
Print
E-mail
Written by Nguyễn Đức Thuận   
Monday, 20 August 2018 16:16

Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông công bố Tờ trình và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc hủy niêm yết tự nguyện tại Sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh  (HOSE) và đăng ký giao dịch trên UpCom.

Tai lieu ĐHĐCĐ thang 08.2018

 
Partners
 
 
 
 
Clients

Infomation And Networking Technology Joint Stock Company (INFONET.,JSC)

HO: Infonet Building, 33 Vu Ngoc Phan, Lang Ha Str, Dong Da Dist, Hanoi. Tel: (84-24) 3773 0793 Fax: (84-24) 3773 0809   

Branch: 18-20 Phuoc Hung, Ward 8, District 5, Ho Chi Minh City. Tel: (84-28) 38537930  Fax : (84-28) 38537931

Copyright © 2016 by Infonet.com.vn