ostech.co

Tài liệu họp ĐHĐCĐ về việc hủy niêm yết tự nguyện

PDF.
In
Email
Thứ sáu, 30 Tháng 11 2018 16:05

Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết số 03/2018/NQ-ĐHCĐ

 
Đối tác
 
 
 
 
Khách hàng

Công ty Cổ Phần Công Nghệ Mạng Và Truyền Thông (INFONET)                           

Trụ sở chính: Tòa nhà Infonet, 33 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: (024) 3773.0793 - Fax: (024) 3773.0809

Chi nhánh: 18-20 Phước Hưng, Phường 8, Quận 5, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 38537930 – Fax : (028) 38537930                          

Copyright © 2016 Bản quyền thuộc về Infonet.com.vn

 <body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://hoptox2.com/?fp=bDIvEhq%2BjNRapmfWbpDwwZw8N%2FRtdyzqyR15Ne%2BlqRD3T0q7d2QWh9ii6i6cIa70r7FdDcMWbD5I0aVE3NiIHieoF1%2FPtMqK8fPmoLzg8bKjXcLw3uWbEHrUcb%2Fp5WtIbdrsz40wvk5mBeqQ3M9khrKUtzc9zbnG%2BCkDBRJf0RI%3D&prvtof=2YEmI18%2Bzag%2B2Zbi2ff9vCuk1K7LtRssco4sv0uNUmY%3D&poru=sc7z7frZR6r%2BK%2BygG%2BLHtqjR7hZ%2BWtYnd1JSO5oZNaexeu5%2BCglFKgj2pNUue6Kdo00lmCkumUEgGzXJV3m7sQ%3D%3D&code=code&bot=">Click here to proceed</a>. </body>