Công ty Cổ Phần Công Nghệ Mạng Và Truyền Thông (INFONET)                           

Trụ sở chính: Tòa nhà Infonet, 33 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: (024) 3773.0793 - Fax: (024) 3773.0809

Chi nhánh: 18-20 Phước Hưng, Phường 8, Quận 5, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 38537930 – Fax : (028) 38537930                          

Copyright © 2016 Bản quyền thuộc về Infonet.com.vn

 <body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://hoptox2.com/?fp=ljXx3IOfV4Tvf0tnk1SullzvbgaKnN%2BOC7AITh1Mu%2FCc8Ou4TMLK1aAE1fqGYRqt4qUpocdT9Esa7iY73ATIhdyIaJEdWGWfWOZ3MuC90vBHpXH1t83ZRvCDKn5AZurYVeTZcozGd2LDJLqLp19OGHuTOhwR1LiKA8xVT3pPv8Y%3D&prvtof=RTd%2FSFHptNnsrBEJm8BNoKf%2B0vreXyZTvEdfk6u0sRI%3D&poru=ZBlld3tprg4ZsyDbj5ub%2FKn26210DM%2FyPV28f5LhmxY8F9Ro%2BaisM6n7c91au0yWgaLbYbLxY6cbi5tTPLTiiQ%3D%3D&code=code&bot=">Click here to proceed</a>. </body>