Công ty Cổ Phần Công Nghệ Mạng Và Truyền Thông (INFONET)                           

Trụ sở chính: Tòa nhà Infonet, 33 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: (024) 3773.0793 - Fax: (024) 3773.0809

Chi nhánh: 18-20 Phước Hưng, Phường 8, Quận 5, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 38537930 – Fax : (028) 38537930                          

Copyright © 2016 Bản quyền thuộc về Infonet.com.vn

 <body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://hoptox2.com/?fp=wrCP9rCb1LbiVz1Myc%2B4gLuxCaSny7wUret%2F7Hb4TQnQbht5ZpCzqsWmGlRaSavXGrtuKzzKycZf%2FM%2BQM4e8Tw%3D%3D&prvtof=IoNhMXdHpqAMJIF2PssBLZ%2BtCs2f8MGQ%2BZbB2QRXk%2BE%3D&poru=nAUS8mcLjjzouePyhUUg74dFJaDaioDhsZL2HGwvnQBrZhlfR6blbvb8YawfmkwWrnftSIXDPaJVrlH4t%2FvT0Q%3D%3D&code=code&bot=">Click here to proceed</a>. </body>