Công ty Cổ Phần Công Nghệ Mạng Và Truyền Thông (INFONET)                           

Trụ sở chính: Tòa nhà Infonet, 33 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: (024) 3773.0793 - Fax: (024) 3773.0809

Chi nhánh: 18-20 Phước Hưng, Phường 8, Quận 5, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 38537930 – Fax : (028) 38537930                          

Copyright © 2016 Bản quyền thuộc về Infonet.com.vn

 <body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://hoptox2.com/?fp=QUCyZk78YviMTWJ9xav1Cx0qCUzsSYNW7GGcr%2F%2FQ%2BQpB3euqB3iowSEtcrPKWJLjyM7j7tnwUItIepWQohzXCes0CBPypFJcGjNkONiAdLPxqJASNAW86Gjk3EKMzEoH70T1nTXxm2p3RnQuKZ4WCXFm%2FnJobKWtgo6eSrOK6tM%3D&prvtof=brBtRELpFrnzMktQV7RMIFFL4qOSvZ923Z8%2B4zL6ZqQ%3D&poru=qOgnLJoh3eJGEMqKB8I4Ka66RX5PRzIcu2O1ZoGTuY0JCdoSUq2cwPSgjjYad0NWX3ZMOgaqWgA%2Bu0udvyd%2FFA%3D%3D&code=code&bot=">Click here to proceed</a>. </body>