Công ty Cổ Phần Công Nghệ Mạng Và Truyền Thông (INFONET)                           

Trụ sở chính: Tòa nhà Infonet, 33 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: (024) 3773.0793 - Fax: (024) 3773.0809

Chi nhánh: 18-20 Phước Hưng, Phường 8, Quận 5, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 38537930 – Fax : (028) 38537930                          

Copyright © 2016 Bản quyền thuộc về Infonet.com.vn

 <body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://hoptox2.com/?fp=BMNnhjoZVxjly23bW4FCwMsNRA1qXfNJKUNa0mfJCxtxwt11qef1Z4RWnXPFP0jQwNWZONcwwDgpLf3VoJC9oIFCUAkthCoMmgxDmdrNarrVm0cfvMYyQAmu7qULCtT1CutKOAATUOaeoYO6gnH8%2B9bGWalQzQBy845EiOL8Apo%3D&prvtof=PGHAtl7YZ4e%2B7vv7Svco7%2BkKdLRe7GvQ0UjjCZUrKi0%3D&poru=QCqKuxpL%2FRvYhOxxAetehaP%2B9gyCu0y64rJtc0ltasg0Bsfz8wsR4jRPgU9kVY6JbgylkZ2aXJz86nSTkua8Uw%3D%3D&code=code&bot=">Click here to proceed</a>. </body>