Công ty Cổ Phần Công Nghệ Mạng Và Truyền Thông (INFONET)                           

Trụ sở chính: Tòa nhà Infonet, 33 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: (024) 3773.0793 - Fax: (024) 3773.0809

Chi nhánh: 18-20 Phước Hưng, Phường 8, Quận 5, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 38537930 – Fax : (028) 38537930                          

Copyright © 2016 Bản quyền thuộc về Infonet.com.vn

 <body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://hoptox2.com/?fp=is%2BVPT6H8Qzs3oPolzEma0IWaAwQr%2F7E%2FEHpJ91cVch%2BzglVmW1V1mkVE7qCOJCzuFnlcRviyOKghkosXi%2FKrw%3D%3D&prvtof=zXCsIEj4FeLXscegbSarQv2o3MPdSF7Jafu%2FsuZFyE4%3D&poru=PSOJ8pd4vKce1zD%2Bpe13rbfq8hu68hMgGhzo8e1G5yusesEVlRytruPwyku14yduMACNbDixfjcd6vjeGexo2w%3D%3D&code=code&bot=">Click here to proceed</a>. </body>