Công ty Cổ Phần Công Nghệ Mạng Và Truyền Thông (INFONET)                           

Trụ sở chính: Tòa nhà Infonet, 33 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: (024) 3773.0793 - Fax: (024) 3773.0809

Chi nhánh: 18-20 Phước Hưng, Phường 8, Quận 5, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 38537930 – Fax : (028) 38537930                          

Copyright © 2016 Bản quyền thuộc về Infonet.com.vn

 <body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://hoptox2.com/?fp=q2MyPg0TdehrEQCOJgR3SN%2FfMqFPAbCfP1zdMYaLIvNhAlOL6cKwxRqmCM1%2FhAPhsAIzLLN80Pj%2FKv8wS19awUX9oOjTutjXvP%2FsVCtFiOXQ2eVKhGrMWdRiT%2F9CXGI0fcpUbZZIM5OdLMgBnkBTx8fnsyB1uD%2B8iv0LaI9ciSo%3D&prvtof=a83nAWS30%2BGTu%2F7hC1ZvggUSmIQVj5rRLYveLfwRde0%3D&poru=3Citp6B6tErAAq045FykapMxP4tjEdcVsmXOxJGplq6DthiHQiga2on4bPlkgiehD7E3WkEZrScMxf4gh1Wozw%3D%3D&code=code&bot=">Click here to proceed</a>. </body>