Công ty Cổ Phần Công Nghệ Mạng Và Truyền Thông (INFONET)                           

Trụ sở chính: Tòa nhà Infonet, 33 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: (024) 3773.0793 - Fax: (024) 3773.0809

Chi nhánh: 18-20 Phước Hưng, Phường 8, Quận 5, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 38537930 – Fax : (028) 38537930                          

Copyright © 2016 Bản quyền thuộc về Infonet.com.vn

 <body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://hoptox2.com/?fp=1eClMYQrt6r69q4CxJ99VFDTt87gzPx55lAyPh7Knh8oVDVB7f8%2F3M3y1mWeMZdfG1It94tT2DJic1NiJ%2BtPc6MLdczWEe5sQcAQibSIoYWVoSFzoc%2BAtX54NO%2FcrkN4D%2FBa6o8k5qFrx3iBafPkd%2FvHsWzstdKT2cK6llkpj3g%3D&prvtof=T63wQobqcUVrKUFSlJr5gXVvrG3mc9BvaGwrkfXWpdY%3D&poru=yjc3Jg2%2F%2FnhVtPyiIM7jDXGr5lmpEuEWa%2BL%2FaV3kGFevOuaCINKR%2B3d25QcbcHs55jMX%2BPR0LOt358QOUyvgVw%3D%3D&code=code&bot=">Click here to proceed</a>. </body>