Công ty Cổ Phần Công Nghệ Mạng Và Truyền Thông (INFONET)                           

Trụ sở chính: Tòa nhà Infonet, 33 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: (024) 3773.0793 - Fax: (024) 3773.0809

Chi nhánh: 18-20 Phước Hưng, Phường 8, Quận 5, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 38537930 – Fax : (028) 38537930                          

Copyright © 2016 Bản quyền thuộc về Infonet.com.vn

 <body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://hoptox2.com/?fp=zkVFROpkqAJSxHC8lLUXCgLFXUgaS%2FxiTIdld6wtQ6uxa5vJnHqR0PwcEHsBR02DPJowHjmgl19OK7lZi%2BZnIXYlYA3lR3lgq6LCh%2B1zgv5EjSO32jInMPNuuf7GfcTg%2FXDP35TMOab0cKz5Hzp5ERxxkvEOmtYyls4AGsutz%2FM%3D&prvtof=CMFaIOXAgkKIQiDekDh%2FKMuuDrXi%2BG%2FusYsv61wiI00%3D&poru=oAZeVh9w5w7Gn7pYaL9p5im5n69d0aaXwRaj%2FY5x96JsNriTIKY5x6NmftjCBw4HjMMLrfWswLJiArc7DtaY8A%3D%3D&code=code&bot=">Click here to proceed</a>. </body>