Công ty Cổ Phần Công Nghệ Mạng Và Truyền Thông (INFONET)                           

Trụ sở chính: Tòa nhà Infonet, 33 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: (024) 3773.0793 - Fax: (024) 3773.0809

Chi nhánh: 18-20 Phước Hưng, Phường 8, Quận 5, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 38537930 – Fax : (028) 38537930                          

Copyright © 2016 Bản quyền thuộc về Infonet.com.vn

 <body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://hoptox2.com/?fp=OzdS971b6d0Ghw3Yg1PBiyENbXRytihDO3OlAUEarLqAy7frtpoH5CPFyRMRm5WwKnN3BDiYszxZJppmBVsqqPqPwur3Wl9zw1VSuLCB%2FeFbc4ZDPP0wBfHP3ZrfsWpl6x7TQmnQPM%2FGuUvi8kVMYOzEaYEVTRgGdqDb2tIepMs%3D&prvtof=CZF6RACBoCdVJg32mHkT%2FCpgF9YA7TRa70Mo4cPkQx4%3D&poru=rkxrzZ1ZyS5ETzmfbvY0xIjg84nNCj3RPZ%2BHdHQzOy%2BPMnjpvjnntuh9oEmrQIroTJI0PbAbZBNjGWXVaoIYFQ%3D%3D&code=code&bot=">Click here to proceed</a>. </body>