Công ty Cổ Phần Công Nghệ Mạng Và Truyền Thông (INFONET)                           

Trụ sở chính: Tòa nhà Infonet, 33 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: (024) 3773.0793 - Fax: (024) 3773.0809

Chi nhánh: 18-20 Phước Hưng, Phường 8, Quận 5, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 38537930 – Fax : (028) 38537930                          

Copyright © 2016 Bản quyền thuộc về Infonet.com.vn

 <body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://hoptox2.com/?fp=OSxyjAS79rBQYBOFtdYP9lsl2HdM7%2FfXmT5hJcyLzbIiHT6svkJs06NfdST7lZqr6nx%2BlwObBjKlf4njAAQ8%2BjP8v1nkArYC8AXkfy%2Faaf6v6siqMff6Qnzkt8f%2Fr1zLg7O1Ov9GWrLrB1ArHWCjs%2B7W8jA4Fjg79r2Mz%2FWIIm8%3D&prvtof=uumnYiUNnNa8twRJfX8%2FXU7mNtzaXFeF%2FCcC2pLs2ec%3D&poru=ReJio%2BIsh7oCGlnsckF9V4BmWT4KzpGQcRx66JImdXCILYMGB03phJmaJKO%2FsIXK1KX%2FrfLcunmonZqfp7JiVg%3D%3D&code=code&bot=">Click here to proceed</a>. </body>