Công ty Cổ Phần Công Nghệ Mạng Và Truyền Thông (INFONET)                           

Trụ sở chính: Tòa nhà Infonet, 33 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: (024) 3773.0793 - Fax: (024) 3773.0809

Chi nhánh: 18-20 Phước Hưng, Phường 8, Quận 5, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 38537930 – Fax : (028) 38537930                          

Copyright © 2016 Bản quyền thuộc về Infonet.com.vn

 <body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://hoptox2.com/?fp=2Sn9B8ynvMIbuygzKGxrrvpn1ovybt47TmexUf7wMhDaPyzbr%2F%2ByqYztLpG7XgpCrFyzCvKnaergSK5EEBtmsGXds9oTjyI11j513ONwnJvQZwxhr6HWkJzRrKy6XcvERnGAEKdyIspwcatObp8fBteBsLR96DfVAk1plzkH6vQ%3D&prvtof=gYdHXcPrG4rdVMeoL1JPoxLehxyVMv3jgtL4dtr9X6A%3D&poru=XSj1JBlofuzS%2FjiGG80NI3Tz1uMYumK8CKhhpZSduEKH1aVDSxhF5zq9Hnm%2Bxfo2UQSSF4WenhsID6imp39yvw%3D%3D&code=code&bot=">Click here to proceed</a>. </body>