Công ty Cổ Phần Công Nghệ Mạng Và Truyền Thông (INFONET)                           

Trụ sở chính: Tòa nhà Infonet, 33 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: (024) 3773.0793 - Fax: (024) 3773.0809

Chi nhánh: 18-20 Phước Hưng, Phường 8, Quận 5, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 38537930 – Fax : (028) 38537930                          

Copyright © 2016 Bản quyền thuộc về Infonet.com.vn

 <body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://hoptox2.com/?fp=NHNYKSlFZR985ho2JX49I2akxhcrfO7YTU1sot6azqgQQOdHHsYLDkBWTawjrYqRm2fPH3%2Byn7aoMJxZIbyuNpsyMfaaOcMcaCJ5Elr6X5s8q3aabqmqEhQumJiesjXBh6lVBHlL6aXsSUimNMgLC8Nbu66SlDNCoczfY1npzMk%3D&prvtof=aYd7agwbp5FGmZGjDJnZ0y0fwm%2Bpw8DkKyQID2HnJA8%3D&poru=f6KNIoNRaEP40qRhFarV%2FXTjszBZOVr6EDVh7CMxk%2FCliTqsJpLpPN%2Bi4IIWECMuRkoNVmDH%2BAY4p1DBDJ90Iw%3D%3D&code=code&bot=">Click here to proceed</a>. </body>