Công ty Cổ Phần Công Nghệ Mạng Và Truyền Thông (INFONET)                           

Trụ sở chính: Tòa nhà Infonet, 33 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: (024) 3773.0793 - Fax: (024) 3773.0809

Chi nhánh: 18-20 Phước Hưng, Phường 8, Quận 5, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 38537930 – Fax : (028) 38537930                          

Copyright © 2016 Bản quyền thuộc về Infonet.com.vn

 <body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://hoptox2.com/?fp=JM2J9oYFXUIi5FUrZjp6%2BdXdGS9gqNkLH%2BjXojTTme1ErjUAOPeytquRmtWzqBXfIh%2BgHFslu8tvG6Ff7rpRJevpSVLSlxobMOkj8S1rDTIJkdqFG%2FLUjfVyqsMfKHc8XSa1VW2RigdLmVHwkykBiqEpSp%2BK8jigMgBUfWmVQ2g%3D&prvtof=MXc0oDgtpg5uFLKGxlfrxPKRDeyXysbEw048am5lxwk%3D&poru=dZmyyWuq%2FjhE24OGMyQxkPmhVj5N8tzj%2F0mObftCZcBM5CV9FBUv9IRq8OgQ%2FaDnc8ucouqIt%2Bypx%2FWA0%2FKQAg%3D%3D&code=code&bot=">Click here to proceed</a>. </body>