ostech.co

CBTT nghị quyết của HĐQT ngày 16/03/2021

PDF
Print
E-mail
Written by Admin02_KT   
Tuesday, 16 March 2021 14:34

CBTT về việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và thời gian,địa điểm thực hiện.CBTT nghị quyết của HĐQT thay đổi ngày DKCC

 
Partners
 
 
 
 
Clients

Infomation And Networking Technology Joint Stock Company (INFONET.,JSC)

HO: Infonet Building, 33 Vu Ngoc Phan, Lang Ha Str, Dong Da Dist, Hanoi. Tel: (84-24) 3773 0793 Fax: (84-24) 3773 0809   

Branch: 18-20 Phuoc Hung, Ward 8, District 5, Ho Chi Minh City. Tel: (84-28) 38537930  Fax : (84-28) 38537931

Copyright © 2016 by Infonet.com.vn