ostech.co

CBTT Nghị quyết của HĐQT về miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng

PDF
Print
E-mail
Written by Nguyễn Đức Thuận   
Thursday, 03 June 2021 21:30

CBTT Nghị quyết của HĐQT về miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng CBTT Nghị quyết của HĐQT về miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng

 
Partners
 
 
 
 
Clients

Infomation And Networking Technology Joint Stock Company (INFONET.,JSC)

HO: Infonet Building, 33 Vu Ngoc Phan, Lang Ha Str, Dong Da Dist, Hanoi. Tel: (84-24) 3773 0793 Fax: (84-24) 3773 0809   

Branch: 18-20 Phuoc Hung, Ward 8, District 5, Ho Chi Minh City. Tel: (84-28) 38537930  Fax : (84-28) 38537931

Copyright © 2016 by Infonet.com.vn