ostech.co

CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

PDF
Print
E-mail
Written by Admin02_KT   
Friday, 15 April 2022 19:09

CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

 
Partners
 
 
 
 
Clients

Infomation And Networking Technology Joint Stock Company (INFONET.,JSC)

HO: Infonet Building, 33 Vu Ngoc Phan, Lang Ha Str, Dong Da Dist, Hanoi. Tel: (84-24) 3773 0793 Fax: (84-24) 3773 0809   

INFONET Sai Gon: Floor 7, 111-121 Ngo Gia Tu building,Ward 02, District 10, Ho Chi Minh City. Tel: (84-28) 35352538   Fax : (84-28)  35352539

Copyright © 2023 by Infonet.com.vn