ostech.co

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM CHỨC VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG VÀ BỔ NHIỆM CHỨC VỤ PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN

PDF
Print
E-mail
Written by Nguyễn Đức Thuận   
Friday, 05 July 2024 11:17

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM CHỨC VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG VÀ BỔ NHIỆM CHỨC VỤ PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN

Thông tin chi tiết theo đường link: NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM CHỨC VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG VÀ BỔ NHIỆM CHỨC VỤ PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN

 
Partners
 
 
 
 
Clients

Infomation And Networking Technology Joint Stock Company (INFONET.,JSC)

HO: Infonet Building, 33 Vu Ngoc Phan, Lang Ha Str, Dong Da Dist, Hanoi. Tel: (84-24) 3773 0793 Fax: (84-24) 3773 0809   

INFONET Sai Gon: Floor 7, 111-121 Ngo Gia Tu building,Ward 02, District 10, Ho Chi Minh City. Tel: (84-28) 35352538   Fax : (84-28)  35352539

Copyright © 2023 by Infonet.com.vn