ostech.co

Báo Cáo tài chính hợp nhất- Qúy I- năm 2012

PDF
Print
E-mail
Wednesday, 18 July 2012 15:48

Công ty cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông xin công bố báo cáo tài chinh Quý 2 năm 2012.

Chi tiết như sau:

Báo Cáo tài chính hợp nhất- Qúy I- năm 2012

 

Last Updated on Wednesday, 15 August 2012 18:54
 
Partners
 
 
 
 
Clients

Infomation And Networking Technology Joint Stock Company (INFONET.,JSC)

HO: Infonet Building, 33 Vu Ngoc Phan, Lang Ha Str, Dong Da Dist, Hanoi. Tel: (84-24) 3773 0793 Fax: (84-24) 3773 0809   

INFONET Sai Gon: Floor 7, 111-121 Ngo Gia Tu building,Ward 02, District 10, Ho Chi Minh City. Tel: (84-28) 35352538   Fax : (84-28)  35352539

Copyright © 2023 by Infonet.com.vn