ostech.co

Báo cáo quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2015

PDF
Print
E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 04 August 2015 17:11

Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông công bố Báo cáo quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2015.

Chi tiết như sau: icon Bao cao tai chinh quan tri 06 thang - 2015

 
Partners
 
 
 
 
Clients

Infomation And Networking Technology Joint Stock Company (INFONET.,JSC)

HO: Infonet Building, 33 Vu Ngoc Phan, Lang Ha Str, Dong Da Dist, Hanoi. Tel: (84-24) 3773 0793 Fax: (84-24) 3773 0809   

Branch: 18-20 Phuoc Hung, Ward 8, District 5, Ho Chi Minh City. Tel: (84-28) 38537930  Fax : (84-28) 38537931

Copyright © 2016 by Infonet.com.vn