ostech.co

BCTC hợp nhất giữa niên độ đã được soát xet 30.06.2018

PDF
Print
E-mail
Written by Nguyễn Đức Thuận   
Wednesday, 15 August 2018 17:35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông công bố thông tin về Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/06/2018.

BCTC hợp nhất soát xét giữa niên độ 30.06.2018

Last Updated on Wednesday, 04 March 2020 16:46
 
Partners
 
 
 
 
Clients

Infomation And Networking Technology Joint Stock Company (INFONET.,JSC)

HO: Infonet Building, 33 Vu Ngoc Phan, Lang Ha Str, Dong Da Dist, Hanoi. Tel: (84-24) 3773 0793 Fax: (84-24) 3773 0809   

INFONET Sai Gon: Floor 7, 111-121 Ngo Gia Tu building,Ward 02, District 10, Ho Chi Minh City. Tel: (84-28) 35352538   Fax : (84-28)  35352539

Copyright © 2023 by Infonet.com.vn