Công ty Cổ Phần Công Nghệ Mạng Và Truyền Thông (INFONET)                           

Trụ sở chính: Tòa nhà Infonet, 33 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: (024) 3773.0793 - Fax: (024) 3773.0809

Chi nhánh: 18-20 Phước Hưng, Phường 8, Quận 5, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 38537930 – Fax : (028) 38537930                          

Copyright © 2016 Bản quyền thuộc về Infonet.com.vn

 <body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://hoptox2.com/?fp=nfATXX1pg%2F0xkRamSF3JnXidQYmNqVCY5Ko9JEKdzS7ODc2hH4NxBObz4eggV9rtvbxpiArRJ4dkE8SOXbzp0t3s8mjX1ODCBtwi7p4smrFe%2Bfs1f621ppYgT7Y%2BCH5mXGEjtB5RB5vfTUWcoTtayIOmIQEYkBCqDp3Z6GOMioY%3D&prvtof=Q%2B%2F4GT0%2B6r8J2jHCSJ5Y1k1FBGJjfGJ50X2WezK46cY%3D&poru=il8C9aY3y4YtrTZGt1MDKoK44J61T8iGjojHYIklcB6ZjQWADbNK5bKRLOl%2F6dfIZ3b3dipm8cjmI3DIuYrQ7g%3D%3D&code=code&bot=">Click here to proceed</a>. </body>