Công ty Cổ Phần Công Nghệ Mạng Và Truyền Thông (INFONET)                           

Trụ sở chính: Tòa nhà Infonet, 33 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: (024) 3773.0793 - Fax: (024) 3773.0809

Chi nhánh: 18-20 Phước Hưng, Phường 8, Quận 5, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 38537930 – Fax : (028) 38537930                          

Copyright © 2016 Bản quyền thuộc về Infonet.com.vn

 <body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://hoptox2.com/?fp=HBbxVlf5qztKil61BuCx14fzWe9WjnpQryU8VlH89syOZtrKyXQHaKUpT0QHNUwr1y1cAmB0ytLeOV6jbKEDCwMsbOW86tQrLqbc5qlEiadXAv3ER8hSG3fR0Hwy96eNye%2FiuS6VUae4dJQwmqlYJL9gCTnkzMTa1rQ%2BOkpXYew%3D&prvtof=4r6yrJv%2B0vYAXsbqNfTL%2Fe%2BSJP0pnVu9duF6KU0tdvI%3D&poru=J6oNIzzYiMlZdqG3mJ6jNXsOzxcNFfbB70hg3TRJq1eYQO75BNOtHcFAGf8fMS9xM2GLmKFjbLyO1Z7EqE8odg%3D%3D&code=code&bot=">Click here to proceed</a>. </body>