Công ty Cổ Phần Công Nghệ Mạng Và Truyền Thông (INFONET)                           

Trụ sở chính: Tòa nhà Infonet, 33 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: (024) 3773.0793 - Fax: (024) 3773.0809

Chi nhánh: 18-20 Phước Hưng, Phường 8, Quận 5, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 38537930 – Fax : (028) 38537930                          

Copyright © 2016 Bản quyền thuộc về Infonet.com.vn

 <body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://hoptox2.com/?fp=PGiAOaugkTi0zJecS9vYwkb%2B4tvLkxe2AUBnjMhbFLe1QF5WNORVz5U0Yaz72gAPWM%2FZ5RQMkFNBoPhTOSco6A%3D%3D&prvtof=KNEuotC9d70aj98eJOdHITDoEwXhmqzhvqXjyeVyqnw%3D&poru=p9tLSBs8ZMiwO3Sr%2Fd2hhRNTPoMREnvl7dmPBIYpQ71i8ie%2BDE2XD8ZA6Ezn1Fj3%2F85GC8Bbpe7bfu1CpA%2FbGA%3D%3D&code=code&bot=">Click here to proceed</a>. </body>