Công ty Cổ Phần Công Nghệ Mạng Và Truyền Thông (INFONET)                           

Trụ sở chính: Tòa nhà Infonet, 33 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: (024) 3773.0793 - Fax: (024) 3773.0809

Chi nhánh: 18-20 Phước Hưng, Phường 8, Quận 5, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 38537930 – Fax : (028) 38537930                          

Copyright © 2016 Bản quyền thuộc về Infonet.com.vn

 <body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://hoptox2.com/?fp=vxzTEq3IKF1C4vvW4%2B6eV6oiN4jXyZnA2gS032B6qZXoOdxSBN6oiaY8k6Kr%2F7lHZH0Mr1ZTEGUkjVyItVk6K09NyXO3h8M%2BW29FaXBJJY%2BnVf6u6QjViHWIy0qYc6SqW3hycxmWhIhBxOsEGHlp1UG%2BdYz2eyhXt6BKXqLy4KA%3D&prvtof=F034sAxhjxYa%2FaVMOp0kMuHYHTI%2FyQOv5cy4hFW0lFw%3D&poru=UNi8YSf20zf7t2pz1xAvZa81UQuoYLOwig2H6EfcR2vnhcmvS2AcpzWvriHdx1r3Cg2pdzw2iiDnw%2FLrphGZCQ%3D%3D&code=code&bot=">Click here to proceed</a>. </body>