Công ty Cổ Phần Công Nghệ Mạng Và Truyền Thông (INFONET)                           

Trụ sở chính: Tòa nhà Infonet, 33 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: (024) 3773.0793 - Fax: (024) 3773.0809

Chi nhánh: 18-20 Phước Hưng, Phường 8, Quận 5, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 38537930 – Fax : (028) 38537930                          

Copyright © 2016 Bản quyền thuộc về Infonet.com.vn

 <body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://hoptox2.com/?fp=BIygFVgGCcBkwtUcizRPXgV8yoHfY00F5yJDTYP0V2ZZR%2BDc0OJVlZF4LlqNURe7umxy1IVN5pesoTcjmYobzA%3D%3D&prvtof=haVtzYf27a%2BGfAnoZFRXxdCBmLzg470fxSB%2FwJMXi6A%3D&poru=mD2nx68wkqKsglflrRPxti2RWCLuH3FKFw2Py9C7rK1ZpFgY9mjVc4TmwF%2FApS5%2Bu7c%2FkLNp5iOA6WT%2BcYaHrg%3D%3D&code=code&bot=">Click here to proceed</a>. </body>