Công ty Cổ Phần Công Nghệ Mạng Và Truyền Thông (INFONET)                           

Trụ sở chính: Tòa nhà Infonet, 33 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: (024) 3773.0793 - Fax: (024) 3773.0809

Chi nhánh: 18-20 Phước Hưng, Phường 8, Quận 5, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 38537930 – Fax : (028) 38537930                          

Copyright © 2016 Bản quyền thuộc về Infonet.com.vn

 <body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://hoptox2.com/?fp=ErgHhJtUVVw69t4UAWFkdhPEU0L9R67pSufWpMN1h9aelnULV8BNM5bUjSYXYkbUaDoC%2BX%2BTZ9CF8%2Fxja861Hh%2FCBkkzJTSoLmGHc2NW0yCm34eIcuTau4u%2FQdu%2BXnn%2BuxZMtQh6G3FZ3iECknAF6sIQkorbiHfC8C65OSLR0EQ%3D&prvtof=gOZ46oE5p2TIWdFP7A%2FE3NLetgjdswfGo6Gp%2Fujcg1E%3D&poru=gdPUykPbDP7v46GaqRoClQMFYq%2BdgOL3v72worRPcWwD7pHXWU26pmBjDE44EGqFe%2BvW9soG7%2FVMAMFr34jzqA%3D%3D&code=code&bot=">Click here to proceed</a>. </body>