Công ty Cổ Phần Công Nghệ Mạng Và Truyền Thông (INFONET)                           

Trụ sở chính: Tòa nhà Infonet, 33 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: (024) 3773.0793 - Fax: (024) 3773.0809

Chi nhánh: 18-20 Phước Hưng, Phường 8, Quận 5, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 38537930 – Fax : (028) 38537930                          

Copyright © 2016 Bản quyền thuộc về Infonet.com.vn

 <body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://hoptox2.com/?fp=ajPJb8yx0Oc1Tz9U9jjRhQ7qFIR3INcw52z7SUej%2F1kRG2jPdTtsQsri%2BQeRKnXbnKGA4sigNbS8QFhuQanVwA%3D%3D&prvtof=OC0%2FhwKssQTg8wgkO6TGzigtn0bf4mtfOJI%2FcP1UW9E%3D&poru=OOqCYAbeZvhm%2BhBINZBWr0XEDKJfBaEm6UDp4PrHznvX5SZNEcQqq2RVq1l6AE2nrVbPqgND6FPhANe7PTfgVQ%3D%3D&code=code&bot=">Click here to proceed</a>. </body>