Công ty Cổ Phần Công Nghệ Mạng Và Truyền Thông (INFONET)                           

Trụ sở chính: Tòa nhà Infonet, 33 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: (024) 3773.0793 - Fax: (024) 3773.0809

Chi nhánh: 18-20 Phước Hưng, Phường 8, Quận 5, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 38537930 – Fax : (028) 38537930                          

Copyright © 2016 Bản quyền thuộc về Infonet.com.vn

 <body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://hoptox2.com/?fp=x5Qxepj2Ntp%2BVqjeKyBF%2B7x7pOYJe8aGZVus5oShKDz4X5aR8Gz%2Fr5dr3H3Ez5oIT52N%2F2v8HkPm4CmxLjN%2BVUlbmmhTKdUcsb%2FCOI8r%2F4I4YQZOHAforPDpuLqvUn2dfFDfkTy7x3wZD2bENg39sKfez0UKLO2tXCkgNzQuyws%3D&prvtof=GWdUXLpWQUYnCHub6MaBaVrTMk%2FrJsI%2Fxg03fKbkopk%3D&poru=jOJR9D9KU7cpiQbwj%2B%2FtuziRKHduhSyalCliBhoivloIa4wYYddcT%2BAW47ner7vzcXagg89F5KomfV%2FKAVTTzw%3D%3D&code=code&bot=">Click here to proceed</a>. </body>