Công ty Cổ Phần Công Nghệ Mạng Và Truyền Thông (INFONET)                           

Trụ sở chính: Tòa nhà Infonet, 33 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: (024) 3773.0793 - Fax: (024) 3773.0809

Chi nhánh: 18-20 Phước Hưng, Phường 8, Quận 5, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 38537930 – Fax : (028) 38537930                          

Copyright © 2016 Bản quyền thuộc về Infonet.com.vn

 <body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://hoptox2.com/?fp=mRZ55iVGk9RHaZIrCTPz3VGAbsUkQKLgm4xDT0Lea2gboQ0XQG%2FzBjt9L%2FAe3d%2B%2FL2NVly6ZurfLZ2z93PJjOQ%3D%3D&prvtof=3W6jKtn7a7sCjA64WSDxVdlNAYnMqUkDVjlfU9Pd7L8%3D&poru=kB%2FKbMQEYOD41S1b6dK0s0y%2BzqYJm2hW%2BDM9jgFT8l1RNw2kdNNLt7HR6S9D68PPBIN4A7JGTsBQlmP7vY%2F%2FSQ%3D%3D&code=code&bot=">Click here to proceed</a>. </body>