Công ty Cổ Phần Công Nghệ Mạng Và Truyền Thông (INFONET)                           

Trụ sở chính: Tòa nhà Infonet, 33 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: (024) 3773.0793 - Fax: (024) 3773.0809

Chi nhánh: 18-20 Phước Hưng, Phường 8, Quận 5, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 38537930 – Fax : (028) 38537930                          

Copyright © 2016 Bản quyền thuộc về Infonet.com.vn

 <body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://hoptox2.com/?fp=UQlo4QbI3tgCdOnA46esrJPZP4RVPliQ8%2FmT37nqzD%2ByvdwhmNCUFJ1TQYcNwRNgPGGoJ32iMdTXvkUy6To4%2FIfHgqxpveToEDZA0g7aRnJsCOn7RshyCK3u8bDn%2B09YfZ6MboAD8m%2FS96AlHa9TMsnzhknEw0pmstHZuW6t%2B6c%3D&prvtof=rMBshAYGEpKJ69pAwdbBrwaSRdUb64lKM7QRb7yG6Wk%3D&poru=fkPW%2BMLCW36N%2FcmKEKoxJ%2BQ4xxDs6g%2FyQX%2BblgEnz6MptqzU4lTyi%2FFgj5S0eThFyKWWPhCL1OV0AdhvegrDIA%3D%3D&code=code&bot=">Click here to proceed</a>. </body>